Relevante werkevaring

Rol en OrganisatieBeschrijving werkzaamheden
Chief Evangelist, 8vance (AI scale-up)
(2022-heden)
8vance levert skills-based matching technologie met AI in opdracht van o.a. UWV en diverse grote bedrijven om inzetbaarheid te vergroten
Marketing Directeur voor JobLiebe (2022-heden)Platform voor flexibele werkvormen, o.a. voor zij-instromers Alliander
Adviseur van Counsyl (2021-heden)Besluitvormingstech­no­logie voor participatie-trajecten (overheid)
Adviseur Tweede Kamer commis­sie Platformeconomie (2019)Welke regulering en stimulering is nodig voor platform-aanbieders?
Oprichter Zwermrijk (2018)Bottom-up samenwerking tussen departementen bij innovatie
Winnaar Nieuw Organiseren Award (2018)De zelforganiserende coöperatie van zzp’ers als inspirerend voorbeeld
Adviseur Opgavegericht werken
Gemeente Den Haag (2015-2018)
Transitie van de organisatie naar opgavegericht werken begeleiden en pilot burgerparticipatie via online platformen organiseren
Lid Raad van Toezicht IRIS CVO (2015-2018)Toezicht op (onderwijs) innovatie en innovatieve zeggenschap
Oprichter Coöperatie Part-up (2014-2021)Ik crowdfundde 1 miljoen voor ontwikkeling van een matchingplatform en leidde een bedrijf waarin meer dan 50 freelancers participeerden
Lid RvT LOC Zeggenschap in de zorg (2014-2018)Organiseren horizontaal toezicht en professionaliseren cliëntenraden
Adviseur Innovatie Gemeente Tilburg (2013)Opzetten communities voor bottom-up innoveren in het social domein
Adviseur Inwonercloud Gemeente Woerden (2013)Innoveren met decentralisatie, IT en participatie in het sociaal domein
Oprichter Zetel 151 (2012-2015)Pilot organiseren om in de Tweede Kamer continu de stem van de burger te projecteren
Adviseur VNG (2012-2014)Begeleiden gemeenten bij invoering Centra voor Jeugd en Gezin
Adviseur Gemeente Amsterdam – Transitie Jeugdzorg (2011-2012)Ontwikkelen van een decentraal alternatief jeugdzorgbeleid (zie Jeugdcloud)
Adviseur ActiZ en GGD NL (2010-2012)Begeleiden diverse jeugdgezondheidszorgorganisaties bij invoering Digitaal Dossier JGZ en (online) nieuwe werkvormen
Initiatiefnemer Jeugdzorg 2.0 (2010)Tientallen discussiebijeenkomsten / opzetten platform (10.000 leden)
Spreker op diverse congressen over innovatie in de zorg (o.a. Unisys, Seneca, Pfizer) (2008-heden)In gesprek met top-bestuurders over de ontwikkelingen en worstelingen in de gezondheidszorg
Adviseur Innovatieplatform (Balkenende) (2008-2009)Organiseren stakeholder conferenties voor zorginnovatievraagstukken
Adviseur Kenniseconomie Gemeente Zoetermeer (2006-2007)Opzetten multiple helix samenwerkingen voor regionale arbeidsmarkt
Partner Innovatie- en organisatie adviesbureau Alares (2005-2015)Adviseur en projectleider van innovatie- en transformatie- trajecten met diverse stakeholders
Dagvoorzitter/ keynote spreker (2004-heden)Inspireren en faciliteren van dialoog over AI/innovatie, HR-beleid en toekomst van de arbeidsmarkt in diverse sectoren bij >250 events
Onderzoeker onderwijsinnovatie TU Delft (2001-2006)Onderzoek en onderwijs: Welke skills en tooling heeft de student en docent van de toekomst nodig? Ontwikkelen van leer-platformen.
Zelfstandig ondernemer, consultant en coach
(1999-heden)
Initiëren, adviseren, ontwikkelen en interveniëren bij participatie en verandertrajecten (>150 opdrachtgevers in diverse sectoren)
Lid jongerenraad Gemeente Noordwijk (1998-2000)Input organiseren van op sociaal economische beleidsvraagstukken

Opleiding

TU DELFT – MSc. Technische Bestuurskunde (2006)

De Baak – Management van mensen (2007)

SIOO – Interveniëren met Passie en Precisie (2022)