Nederland heeft visie en bruggenbouwers nodig om door te pakken op onze sociaal­econo­mische vraagstukken. Ik onderscheid mij door mijn technologische kennis, mijn ervaring met het organiseren van participatie en mijn vernieuwende visie op de maatschappij.

 1  Verbonden met hightech bedrijven die sociale impact maken

Al mijn hele leven zet ik mij in om iedereen toegang te geven tot betekenisvol en passend werk door middel van technologische innovatie. Sinds mijn zestiende werk ik als zelfstandig ondernemer aan innovatievraagstukken. In 2014 richtte ik de zelforganiserende coöperatie Part-up op om werk via een platform talentgericht te verdelen. De 50 freelancers wonnen in 2018 de Nieuw Organiseren award. Part-up werd door SER in 2020 als inspirerend voorbeeld genoemd in haar rapport over de platformeconomie. Grote ziekenhuizen, zoals UMC Utrecht, gebruikten het platform om zich te (her)organiseren tijdens de coronacrisis en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft haar medewerkers inmiddels 20% ‘Part-up’ tijd.

Sinds de verkoop van Part-up, ben ik verbonden aan diverse AI scale-ups die interne, externe en regionale flexibele arbeidsmarktprojecten faciliteren. 8vance levert skills-based matching technologie aan o.a. UWV om werkzoekenden cross-sectoraal in te zetten. JobLiebe faciliteert geautomatiseerd werken met verschillende contractvormen tegelijk. Daarnaast sta ik op veel congressen als spreker over AI, flexibele inzetbaarheid en de toekomst van werk.

 2  Ervaring in het organiseren van bestuurlijk en praktisch creatief zeggenschap

Ik ben 24 jaar politiek-bestuurlijk actief om sociale ongelijkheid te bestrijden. Ik nam het initiatief tot diverse bottom-up bewegingen (zoals Jeugdzorg 2.0 en Zetel 151) om meer gelijkheid en betrokkenheid bij beleidsuitdagingen te creëren. Als toezichthouder van o.a. IRIS CVO en LOC Zeggenschap in de Zorg (lid NVTZ) zette ik mij in om ruimte te maken voor participatie van scholieren, ouders, cliënten en medewerkers. Ik word regelmatig gevraagd als adviseur en ‘crowd organizer’ bij (burger)participatie- en zelforganisatietrajecten.

Als proces- en projectleider bestuur ik baanbrekende triple-helix trajecten om regionaal gedeeld werkgeverschap mogelijk te maken. Het zijn complexe transformaties, vanwege de uiteenlopende belangen, waarin mijn procesmanagement- en interventiekundige vaardigheden te pas komen. De creatieve interactieve werkvormen die ik hierbij (deels online) inzet komen goed te pas om maatschappelijke impact te bereiken. Met mijn brede ervaring in zorg, welzijn, onderwijs, overheid en bedrijfsleven leg ik cross-sectorale verbindingen en betrek ik nieuwe groepen. Zie hier een lijst met opdrachtgevers.

 3  Laurens heeft een brede en frisse visie op sociaal economische vraagstukken

Ik ben opgeleid om bruggen te slaan tussen maatschappelijke vraagstukken en tech­neuten (Technische Bestuurskunde, TU Delft, 2006). Ik dicht enthousiast samenlevingskloven met slimme IT, zoals AI om voor elke klus de juiste persoon te vinden en voor iedereen op elk moment het juiste werk. Ik gun iedereen de zekerheid van toegang tot werk boven de zekerheid van een vaste baan en het op elk moment kunnen schakelen tussen vrijheid en stabiliteit in contractvormen. Ook voor onze internationale concurrentie­positie is het essentieel iedereen duurzaam en effectief in te zetten. Mijn vernieuwende visie op de toekomstige arbeidsmarkt werd gefilmd ter opening van het AWVN jaarcongres 2020:

Visie Laurens op arbeidsmarkt gefilmd voor Jaarcongres AWVN

Ik ben niet alleen een dromer. De uitdagingen bij implementatie in diverse sectoren zijn mij bekend. Onze Part-up oplossing om medewerkers en zzp’ers flexibel in te zetten, verkocht ik ruim 50 keer. Vaak zag ik trajecten stuk lopen op de weerstand tegen vernieuwing. Ik verrijkte mijn praktijk­kennis met een opleiding tot Interventiekundige (2022) om effectiever veranderingen in systemen te bereiken. Met vallen en opstaan leerde ik visie naar praktijk te vertalen, mensen keuzevrijheid te geven en betrokkenen op alle niveaus te verleiden tot grootschalige vernieuwing.

Ik hoop dat ik uw nieuwsgierig heb geprikkeld en zie uit naar een kennismaking.

Laurens Waling MSc.