“Laurens heeft ons geweldig geïnspireerd en enorm aan het denken gezet over de toekomst van recruitment. Hij was een waardevolle bijdrage aan ons event.”

Joost van der Wee
ForAmbition Group

“Laurens inzichten over de toepassingen van AI in recruitment hebben mij en de kijkers van EmerceTV enorm aan het denken gezet.”

Bas Westland
Emerce

“Laurens heeft onze gasten snel bijgepraat over de AI-ontwikkelingen en enorm aan het denken gezet tijdens ons netwerkevenement.”

Sjoerd Burger
Rijkswaterstaat

Recente publicaties

Over mij

Nederland heeft visie en bruggenbouwers nodig om door te pakken op onze sociaal­econo­mische vraagstukken. Ik onderscheid mij door mijn technologische kennis, mijn ervaring met het organiseren van participatie en mijn vernieuwende visie op de maatschappij. AI is een fantastische enabler voor platformen en apps om het werk eerlijker en slimmer te verdelen, zodat iedereen betekenisvol werk kan gaan doen, passend bij zijn/haar ambitie.

Sinds 2006 richt ik mij als (managing) consultant, serie-ondernemer en marketing directeur op het overbruggen van de kloof tussen technologie en maatschappelijke vraagstuken.


Laurens boeken als spreker, dagvoorzitter of sparringspartner?