Uitkomst poll: HRM’er vindt dat eigen beroepsgroep meer buiten het vakgebied moet kijken

14 juni 2023 – Verschenen op HR Praktijk

Een recent artikel van HR-deskundige Jan Tjerk Boonstra en analist Laurens Waling van 8vance over de geringe mobiliteit van HR-professionals heeft veel reacties uitgelokt. Ook van HRM’ers die zich niet in dat beeld herkennen.

De auteurs baseerden hun betoog op resultaten van een grootschalig onderzoek van 8vance onder werknemers in Europa. Deze tech scale-up ontwikkelt artificial intelligence om mensen en werk aan elkaar te koppelen. Het onderzoeksteam van het bedrijf doet statistische analyses van 85 miljoen profielen van mensen en 25 miljoen vacatures in verschillende landen en talen.

’85 procent van de HR-professionals vindt desgevraagd dat zij als beroepsgroep bij een loopbaanstap vaker buiten het HR-domein moeten kijken’

Algoritmes analyseerden de loopbaanstappen van 30 miljoen mensen, verzameld uit publiek toegankelijke informatiebronnen in de qua arbeidsmarkt vergelijkbare landen Nederland, België, Duitsland en Engeland. Een van de uitkomsten is dat HR-professionals beduidend minder mobiel zijn dan andere beroepsgroepen.

Uitslag poll

Mensen die in HR werken blijken wel verticale loopbanen te hebben, maar ze blijven binnen HR werken. “Is HR een zo veel interessanter vakgebied? Of zijn HR-mensen minder initiatiefrijk dan mensen die in andere vakgebieden werkzaam zijn?”, vragen Boonstra en Waling zich af in hun artikel.
In een poll op LinkedIn riepen we lezers op te reageren. Die werd ingevuld door 242 mensen. 85 procent daarvan vindt inderdaad dat HR-professionals vaker in het kader van employability over de grenzen van het HR-domein heen moeten gaan kijken bij een loopbaanstap. 8 procent vindt van niet.

Wel geswitcht

Verder reageerden veel mensen met een post op LinkedIn. Zo maakte Annette Ekelschot de stap van HR naar andere functies en schrijft: “Ikzelf en ook diverse mensen in mijn directe omgeving laten iets anders zien. Wel neem ik mijn HR-achtergrond mee en heb ik er heel veel profijt van.” Ze werkt nu als leidinggevende bij Cosis.

‘Ik heb vier functies gehad, twee in HR en twee daarbuiten, om-en-om en ik ken veel (ex-) collega’s die dat ook hebben gedaan’

Kate van Oosten werkt nu weer binnen het vakgebied, als HR-manager bij Villa Bloom, en meldt: “Ik heb vier functies gehad, twee in HR en twee daarbuiten, om-en-om en ik ken veel (ex-)collega’s die dat ook hebben gedaan.”

‘Hoezo grenzen?’

Er zijn ook mensen die inderdaad op het ‘HR-eiland’ zijn gebleven, maar wel zeer bewust. Zoals Ingrid van Bussel. Zij schrijft van alles gedaan te hebben en juist in HR is blijven hangen ‘omdat dit het meest veelzijdig is en een plek is waar alles samenkomt: strategisch en praktisch; lange en korte termijn; vraagt kennis op bedrijfskundig, juridisch, fiscaal, financieel, psychologisch, communicatief, IT en intercultureel vlak’. “Hoezo grenzen?”, besluit zij.

‘Ik maak al jaren uitstapjes naar andere vakgebieden, altijd gecombineerd met HR. Omdat dat inderdaad het meest boeiende vakgebied is dat ik ken!’

Ook Rita Zwaga blijft weloverwogen in het vak, momenteel bij de gemeente Borger-Odoorn. “Ik zie in mijn omgeving wel mensen HR in- of uitstromen. Zelf maak ik al jaren uitstapjes naar andere vakgebieden, zoals projectleider, teamleider facilitair en nu directiesecretaris. Altijd wel gecombineerd met HR. Omdat dat inderdaad het meest boeiende vakgebied is dat ik ken!”

Nieuwe perspectieven

Robin Robart hoort ook bij de 85 procent die ‘ja’ antwoordde op de poll. Hij is senior beleidsmedewerker bij Curio en geeft een toelichting op zijn mening dat HR-professionals meer over de grenzen van hun vakgebied moeten gaan kijken. “Ten eerste door jaarljjks in het primair proces van de organisatie(s) die je adviseert een periode mee te draaien. Ten tweede door je te verdiepen in een aanpalend vakgebied zoals marketing en communicatie, of finance.”

‘Het wisselen van plek geeft nieuwe perspectieven en helpt de HR-functie te verbeteren’

HR-manager Saskia Lems merkt op dat er ook een grens bestaat naar HR toe. “Ik ben zelf jaren geleden overgestapt van een commerciële managementfunctie naar HR. Geen spijt van gehad. Maar ook dat zie je niet vaak. Jammer, want juist het wisselen van plek geeft nieuwe perspectieven en helpt de HR-functie te verbeteren.”

Ervaring opdoen in lijnfunctie

Kees Barendsen noemt zich ‘sparringpartner voor collega-werkgevers’. Hij pleit, uit ervaring, voor het opdoen van ervaring door HR-professionals in een lijnfunctie. “Geen snuffelstage, maar aan de bak met alles d’r op en d’r aan. Ontdek maar waar lijnmensen mee worstelen. Sommigen zullen blijven hangen omdat ze nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken. Zij die daarna terugkeren in het HR-vak, worden door deze ervaring een betere en (door de lijn) gerespecteerde sparringpartner.”

Reactie Jan Tjerk Boonstra en Laurens Waling

We hebben de auteurs ook om een reactie gevraagd op alle reacties die hun artikel losmaakte.

“Goed dat zoveel mensen hebben gereageerd en er zo een waardevolle uitwisseling van ideeën plaatsvindt. Het ging tenslotte ook om een bevinding uit een data-analyse en geen meningen van onze kant.

Wat we zeer positief vinden, is dat 85 procent van de reacties aangeeft dat we wat vaker en meer over de grenzen van ons vak heen mogen kijken en ‘springen’. Bijvoorbeeld door ons echt te verdiepen in uitdagingen van lijnmanagement én daar zelf – al is het maar voor een bepaalde periode – in te gaan werken.

Veel reacties beschrijven uit eigen ervaring dat je daar als HR-professional ook beter van wordt én dat je HR-kennis en ervaring een goede basis is om andere vakgebieden goed te vervullen. Juist omdat HR zo breed is met onder meer menselijke, bestuurlijke en organisatorische aspecten.”

‘Een andere bevinding laat zien dat HR-medewerkers vooral hoog op sociale competenties scoren maar laag op ondernemerschap’

“Wij zijn van mening dat HR meer moet worden gestimuleerd om zelf te veranderen. We begeleiden als beroepsgroep reorganisaties maar blijven we zelf niet teveel buiten schot?! En we komen binnenkort graag terug met een andere bevinding uit data-analyse. Een die laat zien dat HR-medewerkers vooral hoog op sociale kenmerken/competenties scoren maar laag op ondernemerschap. Dat uit zich in sterke verbinding met en aanpassing aan de omgeving die gepaard gaat met risicomijdend gedrag. Genoeg voer voor verder onderzoek en voor discussie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *